Dyrektor Naczelny i ArtystycznyJan Nowara

sekretariat@archiwum.teatr-rzeszow.pl
tel. 17 853 27 48