Edukacja teatralna 

Chcemy tworzyć środowisko ludzi kulturalnie aktywnych,
kształtować uważnych, krytycznych

i twórczych uczestników kultury.