Kierownik Działu Administracyjno-Gospodarczego 

Łukasz Kielar

tel. 607 701 675

l.kielar@archiwum.teatr-rzeszow.pl