Kontakt 

Teatr im. Wandy Siemaszkowej

ul. Sokoła 7-9, 35-010 Rzeszów

tel. 17 853 20 01

Kasa biletowa:

Kasa nr 1/ Dział Sprzedaży i Marketingu

pon.–pt.: 8:00–16:00

tel. 17 853 22 52,  17 853 20 01, w.  330, 341

Kasa nr 2/ przy Głównym Wejściu

wt.–niedz.:15:00–19:00 (lub do czasu rozpoczęcia spektaklu)

tel. 17 850 89 89

bilety@archiwum.teatr-rzeszow.pl

Zachęcamy także do zakupu biletów on-line na www.archiwum.teatr-rzeszow.pl (zakładka „kup bilet”) oraz telefonicznie w godzinach pracy poszczególnych kas.

Rezerwacje

Wykupu rezerwacji indywidualnych na spektakl repertuarowy należy dokonać najpóźniej na jeden dzień przed planowanym przedstawieniem.

Rezerwacje dla grup zorganizowanych należy wykupić najpóźniej dwa tygodnie przed spektaklem.

Rezerwacje na spektakle i wydarzenia festiwalowe należy wykupić najpóźniej na siedem dni przed planowanym wydarzeniem.

Nieodebrane rezerwacje zostaną anulowane.

Dane do przelewu:
Bank PEKAO S.A. O/Rzeszów 95 1240 4751 1111 0000 5512 0203

KLAUZULA INFORMACYJNA O PRZETWARZANIU DANYCH OSBOWYCH KLIENTÓW TEATRU:


Załączniki: