Wolontariat 


Wolontariat podczas festiwalu to doskonała okazja do zdobycia nowego doświadczenia oraz spotkania z artystami i osobistościami teatru. Na chętnych czekają następujące zadania:
– pomoc w akcjach i działaniach promujących FNT,
– sprawowanie opieki org. nad przydzielonymi zespołami teatralnymi w trakcie trwania Festiwalu,
– pomoc przy składzie i kolportażu gazetki festiwalowej,
– pomoc przy obsłudze widowni festiwalowej.

Oferujemy:
– możliwość nieodpłatnego korzystania z całej oferty repertuarowej Festiwalu (wstęp na wszystkie spektakle oraz wydarzenia towarzyszące),
– całodzienne wyżywienie w trakcie trwania FNT.

Poszukujemy osób powyżej 17. roku życia, kulturalnych, odpowiedzialnych i co ważne, elastycznie dysponujących swoim czasem.


Załączniki: Powrót