Przetargi

POSTĘPOWANIE O UDZIELENIE ZAMÓWIENIA PUBLICZNEGO W TRYBIE PODSTAWOWYM BEZ NEGOCJACJI Sygn. AG-270-2-2023

PrzetargiRzeszów; 08.09.2023 r. Zamawiający informuje, że postępowanie (Sygnatura AG-270-2-2023) pn.: REMONT DACHU BUDYNKU MAŁEJ SCENY TEATRU IM. WANDY SIEMASZKOWEJ W RZESZOWIE. Realizacja w ramach zadania inwestycyjnego pn.: Modernizacja dachu i elewacji budynku Małej Sceny, prowadzone jest w trybie podstawowym bez negocjacji za pomocą platformy...

Więcej »

POSTĘPOWANIE O UDZIELENIE ZAMÓWIENIA PUBLICZNEGO W TRYBIE PODSTAWOWYM BEZ NEGOCJACJI Sygn. AG-270-1-2023 (ogłoszenie Nr 2)

Przetargi28.04.2023 r.  Zamawiający informuje, że postępowanie (Sygnatura AG-270-1-2023) pn.: Przebudowa budynku Teatru im. W. Siemaszkowej w Rzeszowie na potrzeby dostosowania do przepisów ppoż. Etap 1, realizacja w ramach zadania inwestycyjnego pn.: Dostosowanie budynków Teatru im. W. Siemaszkowej do obowiązujących przepis&...

Więcej »

POSTĘPOWANIE O UDZIELENIE ZAMÓWIENIA PUBLICZNEGO W TRYBIE PODSTAWOWYM BEZ NEGOCJACJI Sygn. AG-270-1-2023

Przetargi21.03.2023 r.  Zamawiający informuje, że postępowanie (Sygnatura AG-270-1-2023) pn.: Przebudowa budynku Teatru im. W. Siemaszkowej w Rzeszowie na potrzeby dostosowania do przepisów ppoż. Etap 1, realizacja w ramach zadania inwestycyjnego pn.: Dostosowanie budynków Teatru im. W. Siemaszkowej do obowiązujących przepis&oacut...

Więcej »

POSTĘPOWANIE O UDZIELENIE ZAMÓWIENIA PUBLICZNEGO W TRYBIE DIALOG KONKURENCYJNEGO 1/2022

Przetargi28.03.2022 r. Ocena wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu.pdf   Zamawiający informuje, że postępowanie (sygnatura AG-273-1-2022) pn.: Wykonanie kompleksowej wielobranżowej dokumentacji projektowej dotyczącej budowy Nowej Sceny Teatru im. Wandy Siemaszkowej w Rzeszowie wraz ze świadczeniem nadzoru autorskiego,&n...

Więcej »

PRZETARG NR 1/2021

PrzetargiZamawiający informuje, że postępowanie (sygnatura AG-270-1-2021) pn.: Wykonanie dokumentacji projektowej przebudowy budynku Teatru im. W. Siemaszkowej w Rzeszowie na potrzeby dostosowania do przepisów ppoż. wraz z poprawą funkcjonalności oraz nadzorem autorskim, prowadzone jest w trybie podstawowym za pomocą platformy SMARTPZP. Nieogranic...

Więcej »

PRZETARG NR 5/2020

PrzetargiRzeszów; 28.09.2020 Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia Nr 510187242-N-2020 z dnia 28-09-2020     Rzeszów; 07.09.2020 r. Zawiadomienie o wyborze oferty_07_09_2020.pdf   Rzeszów; 19.08.2020 r. Teatr – Protokół z otwarcia ofert_19_08_2020 Protokół z otwarcia ofert_1...

Więcej »

PRZETARG NR 4/2020

PrzetargiRzeszów; 14.07.2020 Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia nr 510127324-N-2020 z dnia 14-07-2020 r   Rzeszów, 26.06.2020 Zawiadomienie o wyborze oferty_26_06_2020_Dostawa sprzętu oświetleniowego. pdf   Rzeszów; 07.05.2020 Protokół z otwarcia ofert_07_05_2020. pdf   Rzesz&oacut...

Więcej »

PRZETARG NR 3/2020

PrzetargiRzeszów; 16.06.2020 Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia nr 510105272-N-2020 z dnia 16-06-2020 r.   Rzeszów; 02.06.2020 Zawiadomienie o wyborze oferty_Dostawa sprzętu nagłośnieniowego_02_06_2020. pdf   Rzeszów; 30.04.2020 Protokół z otwarcia ofert_30_04_2020. pdf   Rzesz&oac...

Więcej »

PRZETARG NR 2/2020

PrzetargiRzeszów; 14.07.2020 Zawiadomienie o wyborze oferty_14_07_2020_Dostawa sprzętu multimedialnego. pdf   Rzeszów; 20.05.2020 Protokół z otwarcia ofert_20_05_2020. pdf   Rzeszów; 09.05.2020   Zamawiający działając na podstawie art. 38 ust 1 i 2 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku -...

Więcej »

PRZETARG NR 1/2020

PrzetargiRzeszów; 11.05.2020 Zawiadomienie o wyborze oferty z dnia 11.05.2020  Zawiadomienie o wyborze oferty_11_05_2020.pdf   Rzeszów; 07.04.2020 Protokół z otwarcia ofert z dnia 06.04.2020  Protokół z otwarcia ofert_06_04_2020   Rzeszów; 03.04.2020   WAŻNE!!!...

Więcej »

Przetarg nr 2/2019

PrzetargiZaproszenie do złożenia oferty w postępowaniu przetargowym pn..: „Przebudowa budynków Teatru im. Wandy Siemaszkowej w Rzeszowie w celu dostosowania ich do wymagań ochrony przeciwpożarowej – II etap realizacji” Realizacja w ramach zadania inwestycyjnego pn. „Dostosowanie budynków Teatr...

Więcej »

ZAPYTANIE OFERTOWE NR 1/2019

PrzetargiRzeszów, 04.06.2019   Teatr im. Wandy Siemaszkowej w Rzeszowie zaprasza do złożenia propozycji cenowej na świadczenia usługi nadzoru inwestorskiego nad realizacją robót budowlanych, polegających na Przebudowie okna portalowego na Dużej Scenie w budynku Teatru.      Propozycję cenową należy przesłać w we...

Więcej »

Przetarg nr 1/ 2019

PrzetargiRzeszów, 6.06.2019 r. Zaproszenie do udziału w negocjacjach w trybie zamówienia z wolnej ręki Zaproszenie do udziału w negocjacjach w trybie zamówienia z wolnej ręki Ogłoszenie nr 550113318-N-2019 z dnia 06-06-2019 r. Oświadczenia dotyczące spełniania warunków udziału w postępowaniu Zał. nr 1_OPZ_Zam&oacu...

Więcej »

Przetarg nr 4/2018

PrzetargiRzeszów; dn. 27.11.2018 r Zadanie nr 1_Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty Zadanie nr 2_Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty Zadanie nr 3_Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty   Rzeszów; dn. 26.11.2018 r. Protokół z otwarcia ofert_09_11_2018 r.    ...

Więcej »

PRZETARG NR 3/2018

PrzetargiRzeszów, 01.10.2018 r. Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty Dokument – Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty     Rzeszów, 21.09.2018 r. Protokół z otwarcia ofert Dokument - protokół z otwarcia ofert   Rzeszów, 11.09.2018 r. ZAPROSZENI...

Więcej »

Przetarg nr 2/2018

PrzetargiRzeszów 23.08.2018 r. Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty. Dokument - zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty     Rzeszów, 21.08.2018 r. Protokół z otwarcia ofert Dokument - protokół z otwarcia ofert   Rzeszów, 03.08.2018 r. ZAPROSZENIE DO ZŁOŻENIA O...

Więcej »

PRZETARG NR 1/2018

PrzetargiRzeszów 04.09.2018 r. Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty. Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia_04_09_2018.pdf Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty_o4_08_2018   Rzeszów 21.08.2018 r.   W związku z trwającą procedurą w sprawie udzielenie zamówienia, prowadzoną w tryb...

Więcej »

PRZETARG NR 1/2017

PrzetargiRzeszów, 14.11.2017 r. ZADANIE Nr 1 Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty ZADANIE Nr 1_ Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty_14_11_2017.pdf   ZADANIE Nr 2 Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty ZADANIE Nr 2_Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty_14_11_2017.pdf   Rzeszów, 10.11.20...

Więcej »

ZAPYTANIE OFERTOWE NR 1/2017

PrzetargiZAPYTANIE OFERTOWE NR 1/2017 19/05/2017  ZAWIADOMIENIE O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ PROPOZYCJI CENOWEJ Jako najkorzystniejszą wybrano Propozycję cenową złożoną przez Firmę CEBEX Sp. z o.o., ul. Lwowska 14, 38-400 Krosno. Kryterium wyboru Propozycji cenowej, zgodnie z zapisami Zaproszenia do złożenia propozycji cenowej, stanowiła cena - 100 %, ro...

Więcej »

PRZETARG NR 1/2016

PrzetargiPRZETARG NR 1/2016 Rzeszów; 26.10.2016 r. Zaproszenie do złożenia oferty w postępowaniu przetargowym na dostawę sprzętu multimedialnego, projekcyjnego oraz nagłośnieniowego dla Teatru im. Wandy Siemaszkowej w Rzeszowie. Termin składania ofert do dnia 07.11.2016 r. godz. 12:00 Rzeszów, 16.11.2016 r. ZADANIE Nr 1 Informacja o wyborze naj...

Więcej »

Zapytanie ofertowe NR 9/2015

Przetargi27.11.2015 r. Zaproszenie do złożenia propozycji cenowej na zakup wyposażenia oświetleniowego wraz z osprzętem na potrzeby Teatru im. Wandy Siemaszkowej w Rzeszowie, zgodnie z dołączoną specyfikacją.   Załączniki: ZAPROSZENIE DO ZŁOŻENIA PROPOZYCJI CENOWEJ_Oświetlenie PROPOZYCJA CENOWA_Oświetlenie 7.12.2015r. ZESTAWIENIE PROP...

Więcej »

Zapytanie ofertowe NR 8/2015

Przetargi27.11.2015 r. Zaproszenie do złożenia propozycji cenowej na zakup wyposażenia multimedialnego wraz z osprzętem na potrzeby Teatru im. Wandy Siemaszkowej w Rzeszowie, zgodnie z dołączoną specyfikacją.   Załączniki: ZAPROSZENIE DO ZŁOŻENIA PROPOZYCJI CENOWEJ_Mulimedia PROPOZYCJA CENOWA_Mulimedia 7.12.2015r. ZESTAWIENIE PROPOZYC...

Więcej »

Przetarg nr 3/2015

PrzetargiDostawa fabrycznie nowych: urządzeń zasilania i systemu oświetlenia, systemu nagłośnienia oraz systemu multimediów na potrzeby działań Teatru Wędrownego prowadzonych przez Teatr im. Wandy Siemaszkowej w Rzeszowie. Rzeszów, 19 listopada 2015 Termin składania ofert do 27 listopada 2015 roku, godzina 14:00 w siedzibie Teatru im. Wandy Siemaszkowej...

Więcej »

PRZETARG NR 2/2015

PrzetargiZaproszenie do złożenia oferty na dostawę fabrycznie nowych namiotów ekspresowych oraz ławek składanych na potrzeby działań Teatru Wędrownego prowadzonych przez Teatr im. Wandy Siemaszkowej w Rzeszowie. Treść ogłoszenia: 304278 - 2015 Treść głoszenia 304278 - 2015 17.12.2015 r. Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty SIWZ &nbs...

Więcej »

PRZETARG NR 1/2015

PrzetargiZaproszenie do złożenia oferty na dostawę fabrycznie nowych urządzeń: systemu nagłośnienia, oświetlenia, multimediów oraz namiotów, ławek składanych i podestów scenicznych na potrzeby działań Teatru Wędrownego prowadzonych przez Teatr im. Wandy Siemaszkowej w Rzeszowie Termin składania ofert został wydłużony do dnia 18.11.2015r. godz. 15:00! UNIE...

Więcej »

Zaproszenie do złożenia propozycji cenowej na zakup sprzętu komputerowego oraz urządzeń biurowych

PrzetargiZaproszenie do złożenia propozycji cenowej na zakup sprzętu komputerowego oraz urządzeń biurowych Opis przedmiotu zamówienia: Komputer stacjonarny PC (1 szt.) do zastosowań biurowych o parametrach nie gorszych niż: - dysk SSD min. 128 GB, - dysk twardy HDD min. 500 GB, - pamięć RAM min. 4GB, - Procesor Intel Core i5 lub równoważny,...

Więcej »

Zaproszenie do złożenia propozycji cenowej na zakup sprzętu komputerowego oraz urządzeń biurowych

PrzetargiZaproszenie do złożenia propozycji cenowej na zakup sprzętu komputerowego oraz urządzeń biurowych Opis przedmiotu zamówienia: Komputer stacjonarny PC do zastosowań biurowych o parametrach nie gorszych niż: - dysk SSD min. 128 GB na którym zainstalowany będzie system operacyjny i oprogramowanie, - dysk twardy HDD min. 500 GB, - pa...

Więcej »

Zaproszenie do złożenia propozycji cenowej na zakup urządzeń oświetlenia scenicznego

PrzetargiZaproszenie do złożenia propozycji cenowej na zakup urządzeń oświetlenia scenicznego wraz z osprzętem Opis przedmiotu zamówienia: Lp. Rodzaj artykułu Ilość Okres gwarancji 1 Reflektor typu PAR-56, krótki z żarówką, kolor srebrny 35 szt.   12 miesięcy       2 Statywy oświetleniowe o param...

Więcej »

Zaproszenie do złożenia propozycji cenowej na zakup urządzeń biurowych

PrzetargiZaproszenie do złożenia propozycji cenowej na zakup urządzeń biurowych Opis przedmiotu zamówienia: Komputer stacjonarny PC do zastosowań biurowych o parametrach nie gorszych niż: - dysk SSD min. 128 GB na którym zainstalowany będzie system operacyjny i oprogramowanie, -dysk twardy HDD min. 500 GB. Komputer powinien być dodatkowo wyposażony w...

Więcej »

Przetarg na zakup przyczepy samochodowej

PrzetargiOgłaszamy przetarg na zakup przyczepy samochodowej! Zapraszamy do złożenia propozycji cenowej na zakup przyczepy samochodowej, fabrycznie nowej, ze specjalistyczną zabudową artystyczną, na użytek Teatru im Wandy Siemaszkowej w Rzeszowie, wolnej od wad, z rocznika 2015, w ramach projektu „Teatr Wędrowny”.  Propozycje cenową należy złożyć w termini...

Więcej »

Przetarg na remont dachu budynku Małej Sceny Teatru im. Wandy Siemaszkowej w Rzeszowie

PrzetargiZaproszenie do złożenia propozycji cenowej Na remont dachu budynku Małej Sceny Teatru im. Wandy Siemaszkowej w Rzeszowie, wg zakresu opisanego w Opisie technicznym do projektu remontu dachu Małej Sceny Teatru im. Wandy Siemaszkowej w Rzeszowie, Przedmiarze robót oraz Szczegółowej specyfikacji technicznej wykonania i odbioru robót. Opis przedmio...

Więcej »

Przetarg na zakup przyczepy samochodowej

PrzetargiZaproszenie do złożenia propozycji cenowej   Na zakup przyczepy samochodowej, fabrycznie nowej, ze specjalistyczną zabudową artystyczną, na użytek Teatru im Wandy Siemaszkowej w Rzeszowie, wolnej od wad, z rocznika 2015, w ramach projektu „Teatr Wędrowny”. Opis przedmiotu zamówienia: Szczegółowy opis i parametry techniczne zostały określone...

Więcej »